Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa nóng và công thức chi tiết

Mục đích của công tác thiết kế là tìm ra được tỷ lệ  phối hợp các loại vật liệu khoáng (đá, cát, bột khoáng) để thoả mãn thành phần cấp phối hỗn hợp bê tông nhựa được quy định cho mỗi loại và tìm ra được hàm lượng nhựa đường tối ưu thỏa mãn các chỉ tiêu  kỹ thuật  yêu cầu với bê tông nhựa. Nha Viet Construction tổng hợp gửi đến bạn đọc chi tiết nhất về thiết kế hỗn hợp và công thức chế tạo BTNN theo TCVN.

Sản phẩm Carboncor Asphalt

Trình tự thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa

Việc thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa được tiến hành theo phương pháp Marshall. Trình tự thiết kế theo hướng dẫn tại TCVN 8820:2011. Công tác thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa được tiến  hành theo 3 bước:

Thiết kế sơ bộ (Cold mix design)

Mục đích của công tác thiết kế này nhằm xác định sự phù hợp về chất lượng và thành phần hạt của các loại cốt liệu sẵn  có tại nơi thi công, khả năng  sử dụng những cốt liệu này để sản xuất ra bê tông nhựa thỏa mãn các chỉ tiêu quy định với hỗn hợp bê tông nhựa. Sử  dụng vật liệu tại khu vực tập kết vật liệu của trạm trộn để thiết kế. Kết quả thiết kế sơ bộ là cơ sở định hướng cho thiết kế hoàn chỉnh.

Thiết kế hoàn chỉnh (Hot mix design)

Mục đích của công tác thiết kế này nhằm xác định thành phần cấp phối của hỗn hợp cốt liệu và hàm lượng nhựa tối ưu khi cốt liệu đã được sấy nóng. trạm trộn trên cơ sở số liệu của thiết kế sơ bộ. Lấy mẫu cốt liệu  tại các phễu dự trữ cốt liệu  nóng để thiết kế. Kết quả thiết kế hoàn chỉnh là cơ sở để quyết định sản xuất thử hỗn hợp bê tông nhựa và rải thử lớp bê tông nhựa. Tiến hành chạy thử trạm trộn trên cơ sở số liệu của thiết kế sơ bộ. Lấy mẫu cốt liệu  tại các phễu dự trữ cốt liệu  nóng để thiết kế. Kết quả thiết kế hoàn chỉnh là cơ sở để quyết định sản xuất thử hỗn hợp bê tông nhựa và rải thử lớp bê tông nhựa.

Xác lập công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa (Job mix formular)

Trên cơ sở thiết kế hoàn chỉnh, tiến hành công tác rải thử bê tông nhựa. Trên cơ sở kết quả sau khi rải thử lớp bê tông nhựa, tiến hành các điều chỉnh (nếu thấy cần thiết) để đưa ra  công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phục vụ thi  công đại trà lớp  bê tông nhựa. Công thức  chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa là cơ sở cho toàn bộ công tác tiếp theo: sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn, thi công, kiểm tra giám sát chất lượng và nghiệm thu.

thi cong tham be tong nhua nong
Sản phẩm BTNN hoàn chỉnh được đưa vào sử dụng thi công

Xem chi tiết: Đơn vị thi công bê tông nhựa giá rẻ

Công thức chế tạo bê tông nhựa nóng chi tiết

Công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa phải chỉ ra các nội dung sau:

  • Nguồn cốt liệu và nhựa đường dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa;
  • Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường, cốt liệu đá dăm, cát, bột khoáng.
  • Thành phần cấp phối của hỗn hợp cốt liệu.
  • Tỷ lệ phối hợp giữa các loại cốt liệu: đá dăm, cát, bột đá tại phễu nguội, phễu nóng.
  • Kết quả thí nghiệm Marshall và hàm lượng nhựa đường tối ưu (tính theo phần trăm khối lượng của hỗn hợp bê tông nhựa).
  • Tỷ trọng lớn nhất bê tông nhựa (là cơ sở để xác định độ rỗng dư).
  • Khối lượng thể tích của mẫu bê tông nhựa ứng với hàm lượng nhựa đường tối ưu (là cơ sở để xác định độ chặt lu lèn K).
  • Phương án thi công ngoài hiện trường như: chiều dầy lớp bê tông nhựa chưa lu  lèn, sơ đồ lu,  số lượt lu trên 1 điểm, độ nhám mặt đường…

Trong quá trình thi công, nếu có bất cứ sự thay đổi nào về nguồn vật liệu đầu vào hoặc có sự biến đổi lớn về chất lượng của vật liệu thì phải làm lại thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa theo các giai đoạn nêu trên và xác định lại công thức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa.

Nguồn: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8819-2011

NHA VIET TỔNG HỢP

0933.018.009